Profesjonalne zwalczanie szczurów i myszy powinno być przeprowadzone poprzez administracje, wspólnoty, osiedla mieszkaniowe dwa razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym.

Obecnie ilość wymaganych deratyzacji zwiększyła się do czterech razy rocznie, średnio co 3 miesiące chyba, że sytuacja wymaga większej ilości zabiegów, które zwykle wymagane są przez zaniedbania w tym zakresie.

Administratorzy budynków wielorodzinnych tj. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe to podmioty, które zobowiązane są do zwalczenia szczurów, myszy i innych gryzoni (deratyzacji) w budynkach ze względu na ustawę dotyczącą utrzymaniu czystości w gminie Warszawa. Takie ustawy zostały ustalone w każdej gminie w Polsce, różnią się zwykle częstotliwością zabiegów. Zalecamy nie ignorować tych postanowień i dbać o to, gdyż gryzonie mogą narobić nam spore straty takie jak przegryzienie przewodów elektrycznych, które powodują pożary, dziury w elewacji, podkopy i inne uszkodzenia, których usunięcie może być kosztowne. Poza uszkodzeniami jak wiadomo, przenoszą na sobie wiele chorób, które bezpośrednio mają wpływ na mieszkańców.

W przypadku robactwa w blokach w postaci np. karaluchów, prusaków, pluskwy domowej czy innych owadów, administracje osiedli nie mają prawnego obowiązku wykonywania takiego zabiegu dezynsekcji na koszt administracji. Wyjątkiem mogą być części wspólne nieruchomości. Zachęcamy jednak do dobrowolnego przeprowadzanie takich zabiegów dezynsekcji na klatkach i innych częściach wspólnych, celem zmniejszenia napływającego robactwa do budynku. Tym samym poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców osiedli.

Masowe zwalczanie szczurów i myszy w Warszawie

Przypominamy o obowiązkowym przeprowadzeniu deratyzacji przez właścicieli nieruchomości. Deratyzacja musi zostać przeprowadzone w okresie kwiecień-maj oraz listopad-grudzień zgodnie z UCHWAŁA NR XIV/292/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy:

„…
Rozdział VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia
§32
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa
bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki
odpadami.
2. W uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, deratyzacja przeprowadzana jest
również na terenach ogólnodostępnych.
§33
Terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji
Na obszarach wskazanych w §32 ust. 1, deratyzację przeprowadza się w miesiącach kwiecień,
maj, listopad i grudzień w przypadku wystąpienia populacji gryzoni, a także na każde
polecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, przy użyciu
środków gryzoniobójczych dopuszczonych do obrotu handlowego przez ministra właściwego
do spraw zdrowia…”

Zobacz uchwałę

Zastosowanie nietoksycznej przynęty pokarmowej w monitoringu gryzoni

„Po raz pierwszy nietoksyczne bloczki pod nazwą „Census Bait Blocks” wypuściła na rynek firma Zeneca w 1995 r. Od początku lat 2000. można u nas kupić „Wabiwax”, nietoksyczne bloczki woskowe, które również nie zawierają substancji aktywnej rodentycydu, barwnika, bitrexu i substancji mumifikującej.
Nietoksyczne bloczki przynęty pokarmowej służą do monitoringu gryzoni, szczególnie w tych miejscach i obiektach, w których wdrożony jest „Program Zwalczania Szkodników”.

Zastosowanie nietoksycznych przynęt w integrowanej metodzie zwalczania gryzoni (IPM)

Klient wezwał nas, bo ma problem z gryzoniami, szczurami i myszami. Przeprowadzona inspekcja terenu potwierdziła, że istotnie gryzonie występują w obiekcie. Po oznakach ich występowania określiliśmy gatunek szkodnika, wielkość jego populacji i miejsca, które zasiedla. Przystępujemy więc do deratyzacji. Gryzonie niszczymy za pomocą bloczków z antykoagulantem jednodawkowym, które umieszczamy w licznych karmnikach.
Po zlikwidowaniu szkodników musimy nadal monitorować obiekt, aby stwierdzić, czy na teren przedostają się nowe szczury z zewnątrz. Czy po naszej akcji gryzonie ponownie nie osiedliły się?

bloczki woskowe, kostki woskowe, zwalczanie szczurów, zwalczanie myszy, zwalczanie szczurów warszawa, zwalczanie myszy warszawa, zwalczanie gryzoni, zwalczanie gryzoni warszawa

Aby trwale zabezpieczyć od zewnątrz budynki danego zakładu, tworzymy dwie bariery ochronne: pierwszą barierę (I) biegnącą wzdłuż płotu od wewnątrz ogrodzenia oraz drugą barierę (II) ochronną wokół wszystkich obiektów Zakładu.

W tych barierach rozmieszczamy karmniki deratyzacyjne z rodentycydami w odległości 15 m jeden od drugiego (wyjątkowo do 30 m). Raz na miesiąc (lub okresowo wg. programu) sprawdzamy karmniki i wymieniamy stare bloczki rodentycydu na nowe. W ten sposób zużywamy znaczne ilości pestycydu, które w końcu niepotrzebnie są uwalniane do środowiska.
Nie znamy wielkości populacji gryzoni, które ponownie mogą przedostać się na chroniony teren. Nie wiemy, którędy mogą przyjść i jakie to gatunki, a rozmieszczamy pestycydy. Czy nie przypomina to opryskiwania wszystkich ścian obiektu, w którym nie stwierdzono występowania szkodliwych owadów?

Dlaczego musimy zużyć 5-10 kg rodentycydu, gdy wystarczy wyłożyć tylko 0.2 kg trutki w miejscu nowej aktywności gryzoni?
A więc, po przeprowadzonej akcji deratyzacji dany obiekt należy koniecznie monitorować. W miejsce trutki w karmnikach deratyzacyjnych należy wykładać nietoksyczną przynętę, której pobieranie będziemy notować w odstępach czasu zgodnych z harmonogramem usługi. Będziemy monitorować bez używania pestycydów, co jest koniecznym wymogiem integrowanej metody zwalczania szkodników (IPM).

Technika „bait and switch”

Deratyzatorzy chętnie umieszczają nietoksyczną przynętę w karmnikach i po stwierdzeniu jej pobierania wymieniają na kostkę rodentycydu.
D. Powell z ogrodu zoologicznego w Seattle opracował technikę „bait & switch”, czyli „nęć i włącz”. Wykłada on bloczki nietoksycznej przynęty w karmnikach deratyzacyjnych ustawionych np. w tych miejscach zoo, w których mogą przemieszczać się szczury śniade. Po tygodniu (lub częściej, w zależności od sytuacji) sprawdza, czy gryzonie pobierały przynętę. Jeśli szczury nagryzły bloczek, wymienia on go na bloczek rodentycydu z grupy jednodawkowych antykoagulantów, który pozostawia w karmniku tylko na jedną noc, po czym usuwa i znów wkłada nietoksyczną przynętę. W ten sposób „dostarcza” on szczurom śmiertelną dawkę trucizny, a jednocześnie stosuje minimalne ilości rodentycydu na terenie ogrodu zoologicznego, co w tym miejscu jest bardzo pożądane. Składniki pokarmowe, smakowe i zapachowe nietoksycznych bloczków są podobne do składników rodentycydu; po zamianie gryzonie nie odróżniają trutki od nietoksycznej przynęty.
D. Powell uważa, że w wielu obiektach (nie tylko ogród zoologiczny, lecz także szkoły i przedszkola, szpitale, biura, itp. pomieszczenia) nie należy monitorować gryzoni za pomocą rodentycydów, lecz właśnie za pomocą nietoksycznych bloczków.

Chwytacze i pułapki są urządzeniami prostymi, tanimi i skutecznymi w wyłapywaniu gryzoni, a ponieważ nie zawierają trucizn, można je stosować w pomieszczeniach, w których użycie niebezpiecznych rodentycydów jest nie wskazane lub nawet zabronione. Chwytacze można i należy rozmieszczać na zewnątrz i wewnątrz budynków, w mieszkaniach, w pomieszczeniach szpitalnych, w zakładach, w których produkowana jest żywność, w szkołach, w biurach i w innych obiektach użyteczności publicznej.
Chwytacze gryzoni mogą być stosowane z przynętą lub bez niej, jednak przynęty znacznie zwiększają ich skuteczność. Przynętą może być materiał na gniazdo (np. kulka z waty bawełnianej – mamy wtedy szansę złapania ciężarnej samicy), albo ulubiony pokarm gryzoni, a więc nietoksyczne bloczki, które można stosować wewnątrz wielu obiektów.”

Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz

Więcej informacji nt. zwalczania myszy i szczurów znajdą Państwu TUTAJ