Dezynfekcja to specjalistyczny proces – jeden z nieodłącznych elementów sanityzacji. Polega na wykorzystaniu specjalistycznych środków, które mają na celu zwalczyć zagrażające zdrowie drobnoustroje. Zobacz, czym powinna wyróżniać się profesjonalna dezynfekcja i jakie środki można wykorzystać w jej przebiegu.

Dezynfekcja – nieodłączny element sanityzacji

Sanityzacja – czyli potocznie: czyszczenie, sprzątanie, jest ukierunkowana na zmniejszenie liczby drobnoustrojów do poziomu, który jest bezpieczny dla zdrowia ludzi. W jej skład wchodzi kilka ważnych procesów, takich jak:

 • dezynfekcja – w której niszczy się organizmy chorobotwórcze.
 • sterylizacja – w której niszczy się formy wegetatywne i przetrwalnikowe drobnoustrojów.
 • antyseptyka – proces, w którym niszczy się drobnoustroje na powierzchniach żywych tkanek.
 • aseptyka – uniemożliwia kontakt z drobnoustrojami.

Skuteczność sanityzacji jest uzależniona od wielu czynników. W ich skład wchodzą między innymi: rodzaj wykorzystywanego środka chemicznego, jego stężenie, temperatura i czas działania roztworu oraz siła działania mechanicznego (np. wykorzystanie myjki ciśnieniowej, lub zastosowanie czyściwa – w formie szczotki).

Dezynfekcja powierzchni a rodzaj środka czyszczącego

Środek chemiczny przeznaczony do dezynfekcji  powinien być właściwie dobrany do rodzaju i pH powierzchni, stopnia zabrudzenia oraz do miejsca i czasu stosowania. Stężenie środka chemicznego powinno być zgodne z zaleceniami producenta. Warto pamiętać, że zbyt duże lub zbyt małe stężenie może być nieskuteczne, a nawet niebezpieczne w stosowaniu. Środki myjące dzieli się na detergenty, środki zasadowe, środki kwasowe, substancje powierzchniowo czynne oraz substancje zmiękczające. Skuteczność środka do dezynfekcji określa się wskaźnikiem zawartości środka aktywnego. Do najbardziej popularnych substancji w środkach do dezynfekcji zaliczamy:

 • fenol, pochodne fenolu,
 • chlor i związki chloru, 
 • jod i związki jodu,
 • substancje utleniające,
 • aldehydy, formaldehyd,
 • alkohole alifatyczne,
 • kwasy i zasady, 
 • i kilka innych.

Przy wyborze każdego z wymienionych środków należy zachować szczególną ostrożność. Warto pamiętać, że każdy z nich – chociaż służy do dezynfekcji – może sprawdzać się lepiej przy odkażaniu poszczególnych powierzchni, narzędzi itp.

Rozwiązania dezynfekcyjne zawierające chlor, związki jodoforowe oraz związki amonowe (QAC) posiadają właściwości dezynfekujące, jednak łatwo tracą swoją skuteczność na powierzchniach bardzo zanieczyszczonych. Z kolei podczas stosowania metody dezynfekcji gazowej z użyciem formaldehydu lub aldehydu glutarowego, nie należy jednocześnie stosować środków uwalniających chlor. Takie połączenie może prowadzić do powstawania silnie rakotwórczych związków lotnych!

Środki dezynfekcyjne, które zawierają fenole i ich pochodne lub aldehydy, są stosunkowo skuteczne w miejscach o wysokim stopniu zanieczyszczenia. Jednak działanie środków fenolowych, jodoforów oraz tych, które zawierają aktywny chlor, jest znacznie silniejsze w środowisku kwaśnym niż w alkalicznym.

Na czym polega profesjonalna dezynfekcja?

Profesjonalna dezynfekcja powierzchni ma za zadanie zmniejszyć liczbę drobnoustrojów do poziomu bezpiecznego dla organizmów żywych i dla produktów (np. spożywczych, narzędzi itp.). Dezynfekcja powierzchni może być przeprowadzona z wykorzystaniem:

 • metody chemicznej – specjalne środki chemiczne (dezynfektanty), które  mają zdolność niszczenia drobnoustrojów.
 • metody fizycznej – wysoka temperatura (sterylizacja, pasteryzacja), wysokie ciśnienie (autoklaw) lub promieniowanie (UV, jonizujące).

W przypadku metody chemicznej dezynfekcji można posłużyć się specjalnymi środkami chemicznymi, nazywanymi dezynfektantami. W ich skład mogą wchodzić różne, opisane wyżej substancje, takie jak chlor, alkohole, kwasy czy związki amonowe, które posiadają właściwości dezynfekcyjne i zostały dopuszczone do użytku.

Jeżeli interesuje Cię profesjonalna dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni – koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą. W skład naszych usług zaliczane są wszystkie dostępne na rynku usługi z branży DDD. Oferujemy skuteczne, profesjonalne i dyskretne usługi: